Διοικητικό Συμβούλιο και Ελεγκτική Επιτροπή

 

 
Διοικητικό Συμβούλιο  

 

 

Τηλέφωνο

Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο

Πρόεδρος

Ιωάννης Βακράκος

22620-52998

ivakrakos@teemail.gr

Αντιπρόεδρος

Αντώνιος Οικονομόπουλος

 

ae@otenet.gr

Γεν. Γραμματέας

Νικ. Ζαφειρίου Γυπαράκης

 

yipazafeir@gmail.com

Ταμίας

Σταύρος Καλλέργης

 

skalle@hol.gr

Δημοσίες Σχέσεις

Κων/νος Βλάχος

 

cvstick@yahoo.gr

Εργασιακά Θέματα

Λυκούργος Μετάλλας

 

lmetallas@gmail.com

Επιστημονικά Θέματα

Βασίλειος Μάζης

 

vmazi@tee.gr

   
Ελεγκτική Επιτροπή  

 

 

 

Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο

Πρόεδρος

Ιωάννης Αντωνίου  

antoniou@otenet.gr

Μέλος

Δ. Σταθακόπουλος   dstat@tee.gr

Μέλος

Ευάγγελος Καρέλας  

KARELAS.Evaggelos@haicorp.com

   
Πρώην Πρόεδροι  

 

 

 

Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο

2011

Σταύρος Καλλέργης  

skalle@hol.gr

2010

Τριαντάφυλλος Τσιτινίδης   ttsitinidis@haicorp.com