Για τα Μέλη

 

Ο Σύλλογος μας δραστηριοποιείται σε πολλά επίπεδα και είναι υποχρέωση του Συλλόγου να ενημερώνει τα μέλη του για τα τεκτενόμενα.

Συνεπώς, παρακαλούμε τα μέλη να μας ενημερώνουν για τις αλλαγές στις διευθύνσεις τους και κύριως στις ηλεκτρονικές για να ενημερώνονται άμεσα μέσω του παρακάτω ηλεκτρονικού εγγράφου ή με μήνυμα στο admin@haes.gr.

Δεσμευόμαστε ότι οι πληροφορίες που θα μας διαθέσουν θα είναι αυστηρά και μόνο για χρήση από τον Σύλλογο.

Παρακαλούμε όπως δείτε την ιστοσελίδα των Νέων και Ανακοινώσεων.