Για Μαθητές και Φοιτητές

 

Ο Σύλλογος είναι ιδιαίτερα ευαισηθητοποιήμενος για τα ζητήματα των νέων που ενδιαφέρονται για τον τομέα της Αεροναυπηγικής και Διαστημικής Μηχανικής.

Είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε ζητήματα σπουδών ή/και επαγγελματικής αποκατάστασης σε όλα τα επίπεδα.  Το δίκτυο των Ελλήνων Αεροναυπηγών έχει την υλική υποδομή και το έμψυχο υλικό να βοηθήσει τους μελλοντικούς συναδέλφους (και μη) σε όλο το εύρος των μαθητικών, σπουδαστικών και επαγγελματικών αναζητήσεων.  Από τους μικρούς θαυμαστές της πτήσης των δημοτικών σχολείων έως τους υποψήφιους διδάκτρες των πανεπιστημίων και πολυτεχνειών.

Επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων του Σύλλογου ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείτε σκόπιμο για να εξετάσουμε πως μπορούμε να σας φανούμε χρήσιμοι.